H7 WAREHOUSE

AMSTERDAM

Huis regels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op de evenementenlocatie en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

ALGEMEEN
PRYZE EVENTS, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, of locatie.

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Honden en andere huisdieren zijn verboden.

LEEFTIJD
Voor evenementen georganiseerd door PRYZE EVENTS geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven). Bezoekers zijn verplicht om zich altijd te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijdbewijs). Indien je geen identiteitsbewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft-en harddrugs zijn toegestaan op het terrein.

TOEGANG
Om toegang te krijgen tot evenementen georganiseerd door PRYZE EVENTS dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven). Tickets zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop zoals vermeld op de website.

Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden. (PRYZE EVENTS kan Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen, bij de entree van het evenement, een polsbandje waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden).

TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, kan de toegang worden geweigerd.

TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

KLEDING
Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte.

Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

DIEFSTAL EN VERLIES
Op het evenemententerrein zijn (indien mogelijk) lockers aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. PRYZE EVENTS is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets en of eigendommen . De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO
Op de evenementenlocatie is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

ROKEN
Op alle evenementen die in een gesloten ruimte plaatsvinden georganiseerd door PRYZE EVENTS en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het de evenementenlocatie geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen deze zijn tegen een geringe prijs verkrijgbaar op ilovemyears.nl

EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. PRYZE EVENTS dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.